Forme fӑrӑ fond întâlnim şi acum, de exemplu în „Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent Municipiului Sighetu Marmaţiei mai-iulie 2017”, program elaborat cu scopul de „îmbunătătire a eficientei energetice pentru Municipiul Sighetu Marmatiei (PiEE Sighetu Marmatiei)”, conform contractului public de servicii nr. 7156/ 15.05.2017.

Primӑria Sighet a publicat acest Program şi eu nu fac altceva decât sӑ-mi pun nişte întrebӑri. Mi le pun mie însumi, fiindcӑ altcuiva nu am cui. Ni se spune, de cӑtre un comitet de specialişti, cum e cu energiile astea alternative. Despre energia solarӑ, aflӑm cӑ se poate utiliza pentru: „obtinerea energiei electrice prin celule solare (fotovoltaice), obtinerea energiei electrice prin centrale termice solare (heliocentrale), incalzirea directa a cladirilor (energie termica),”, etc, etc.

Grupul de specialişti care au elaborat „Programul [...] ” ne învaţӑ ce este „durata de strӑlucire a soarelui”. Citez din „broşura” care are 179 de pagini în format pdf: „Durata de stralucire a soarelui reprezinta intervalul de timp din cursul unei zile, cand soarele straluceste si se exprima in ore.”
Pӑi sӑ nu te umfle râsul când dai peste o asemenea definţie „ştiinţificӑ”??? Ce, puteam noi, ignoranţii, sӑ bӑnuim mӑcar ce e aia „duratӑ de strӑlucire a soarelui”? Acum e bine cӑ ne-am dumirit!

Studiul elaborat zice cӑ pe la noi prin târg, dar cam departe totuşi, e un teren numit „Platoul Ţiganului”, cu o suprafaţӑ de vreo 300 de hectare unde s-ar putea amplasa fotovoltaicele astea, dar, - ţineţi-vӑ bine: „cu acces limitat a injecţiei de energie electrică în reţeaua electrică de distribuţie”.

Oare ceva tratament injectabil de scӑpare de expresiile astea pompoase s-o gӑsi ?

Tot în rubrica dedicatӑ soarelui şi aportului sӑu la dezvoltarea confortului sigheteanului, oriunde s-ar afla, la lucru sau acasӑ, descopӑr cӑ lipseşte un „la”. Concret, probabil din cauza vitezei de deplasare a fotonilor (pӑrerea mea), comparabilӑ cu viteza de scriere a Proiectului, în tratatul ştiinţific scrie: „Energia produsă poate fi utilizată LA (cuvânt care lipseşte) compensarea parţială a consumului propriu aferent obiectivelor publice ale Primăriei Sighetu Marmaţiei.”

Nu numai de la soare ne-ar putea veni rezolvarea energeticӑ. Biomasa – şi avem destulӑ! – ar fi o alternativӑ valabilӑ. Tot acolo, la cazul concret al Sighetului, scrie cӑ „s-a renunţat la o serie de central termice pe biomasă, introducându-se central termice pe gaz metan. Se propune ca în 2018 să se realizeze o analiză comparativă a efectelor obţinute în urma trecerii de la biomasă la gaz metan pentru termoficarea clădirilor publice, în special unităţi de educaţie şi învăţământ.”

De obicei se scrie CENTRALE, nu CENTRAL termice, dar mӑ gândesc cӑ prea ocupaţi cu interpretarea mӑsurӑtorilor ştiinţifice, autorilor le-a mai scӑpat câte o literӑ din elaboratul text.

A trecut 1 august, datӑ pânӑ la care ar fi trebuit sӑ se implementeze (mai ţineţi minte cum se implementa reforma prin anii 1990-1991, aşa de bine pânӑ s-a dӑrâmat tot...) tot felul de acţiuni prevӑzute în Proiect. Poate cineva sӑ ne spunӑ şi nouӑ, celor neglijabili, dar prieteni din patru în patru ani cu cei care vor sӑ administreze localitatea noastrӑ aflatӑ în paraginӑ, ce s-a fӑcut pânӑ acum? În broşuricӑ, scrie cӑ pânӑ la 1 august, vom avea:

„Proiect iluminat interior, conform normelor în vigoare, cu tehnologie LED adaptativă, în cel putin o sală de clasă din scolile publice, cu implementare .”

„Proiect ventilatie mecanică cu un grad ridicat de recuperare a căldurii reziduale, conform normelor în vigoare privind asigurarea calitătii aerului interior, în cel putin o sală de clasă din grădinitele si scolile publice”

„Proiect sistem de monitorizare energetică a consumurilor si costurilor la nivel general în cel putin o clădire publică gestionată administrativ si financiar de către Primăria Sighetu Marmatiei,”

„Proiect sistem de conditionare a nivelului tensiunii de alimentare în cel putin o clădire publică gestionate administrativ si financiar de către Primăria Sighetu Marmatiei,”

„Proiect de instalare a unor panouri fotovoltaice de minim 1 kWp pentru producere energie electrică pentru autoconsum, în cel putin o clădire publică, cu potential viabil, conform evaluărilor energetice preliminare realizate;”

„Proiect de instalare a unor colectoare termice solare cu stocare de energie, pentru producerea apei calde menajere la toalete, în cel putin o clădire publică, cu potential viabil, conform evaluărilor energetice preliminare realizate;”

Dar cel mai tare moment abia acum vine. Întâi citatele (de la pag.94 şi 95), pentru cei interesaţi în cercetarea adevӑrului.

„• Pregătirea unei note de fundamentare (luând în calcul impactul social) cu propunerea ca iluminatul arhitectural să fie dimmat (redus în intensitate) sau chiar oprit după o anumită oră a noptii (exemplu: ora 02:00), pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra boltii ceresti,[...]”

„• Pregătirea unei note de fundamentare (luând în calcul impactul social) cu propunerea ca iluminatul festiv din luna Decembrie – Ianuarie să fie dimmat (redus în intensitate) sau chiar oprit după o anumită oră a noptii (exemplu: ora 02:00), pentru reducerea impactului iluminatului artificial asupra boltii ceresti [...]”

Cine citeşte cele douӑ paragrafe de mai sus e în pericol sӑ i se „dimmeze” (sӑ i se reducӑ în intensitate ) posibilitatea de a mai pricepe ceva. Dar, treacӑ-meargӑ, o fi şi cu dimmatul ӑsta ceva, cӑ prea ni-l bagӑ experţii în vocabular, dar sӑ spui cӑ stingi beculeţele chioare şi pâlpâinde de pe strӑzi pe la 2 noaptea ca sӑ reduci impactul luminii artificiale asupra bolţii cereşti e ceva la care nici Isaac Asimov, marele scriitor de povestiri şi romane s.f. nu s-ar fi putut gândi. Dacӑ în loc de jalnicul nostru iluminat public am avea pe fiecare stradӑ câte un LASER de la Mӑgurele, asigur cӑ bolta cereascӑ n-ar fi deloc deranjatӑ de strӑdaniile experţilor în energetica româneascӑ!

Tabele, tabelaşe, promisiuni, cuvinte ...necuvinte, grija pentru cerul înstelat. Ce sӑ mai zic? Poate doar atât:
1. Mulţumesc site-ului Primӑriei Sighet pentru sprijinul acordat!
2. „Programul [...]” are, pe prima paginӑ, o pozӑ (care apare şi în acest articol) cu Sighetul vӑzut de la înӑlţime. Într-adevӑr, de departe totul aratӑ bine!...

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News
Patch-uri Custom Constan?a

Citește și