Guvernul a aprobat în ședința de joi, 3 mai, Memorandumul propus de Ministerul Afacerilor Interne privind scoaterea la concurs a 2015 funcții de conducere existente la nivelul instituțiilor aflate în Aparatul Central și al instituțiilor aflate în subordinea și coordonarea MAI.

Memorandumul aprobat de Guvern face parte din pachetul de eficientizare a actului managerial în MAI.

Cele 2015 posturi de conducere din cadrul MAI vor putea fi ocupate prin concursuri organizate în condițiile legii, în funcție de specificul fiecărei funcții în parte.

De asemenea, prin ocuparea funcțiilor scoase la concurs se asigură stabilitate și predictibilitate în cariera angajaților MAI.

La nivelul unităților Ministerului Afacerilor Interne sunt prevăzute aproximativ 12.000 de posturi de conducere, din totalul acestora fiind vacante aproximativ 3.700 de posturi.

Restul funcțiilor vacante, neprevăzute în acest Memorandum, urmează să parcurgă procedurile legale de deblocare la o dată ulterioară

Condiţii de angajare
Persoanele care doresc să se angajeze în cadrul Ministerului de Interne trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale.

Printre condițiile generale necesare se numără:

- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European
- să aibă domiciliul în România
- să cunoască limba română, scris şi vorbit
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
- să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
- să fie declarați apți medical şi apți psihologic

Aptitudinea medicală și psihilogică se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News

Citește și