curățați periodic coșurile de fum și înlăturați fisurile produse în acestea. Verificați și refaceți periodic izolația termică a coșurilor și canalelor de fum față de materialele combustibile din structura podului și acoperișului;

asigurați verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată;

coșurile, indiferent de construcția lor, se vor curăța de funingine o dată la cel mult două luni de funcționare;

nu amenajați afumătorii în poduri, șuri, mansarde etc. ;

sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă și cele folosite pentru preparatul hranei, trebuie să aibă coșuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundație proprie;

burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire nu vor fi scoase prin planșee și acoperișuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la coșuri din zidărie de cărămidă.

la trecerea prin planșee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereții coșului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minimum 25 cm. Pe porțiunea din spațiul podului, coșurile vor fi tencuite și văruite;

sobele metalice (fără acumulare de căldură) vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât și burlanele se vor amplasa la distanța de cel puțin 1 m față de pereții construiți din lemn, uși și alte elemente care se pot aprinde cu ușurință;

în sobe, nu este permis ca focul să fie aprins cu lichide inflamabile; sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul și cenușa trebuie să fie aruncate în gropi special amenajate;

nu lăsați copiii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la îndemână;

nu lăsați copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol etc.);

nu păstrați în locuință sau în celelalte anexe gospodărești produse inflamabile;

nu depozitați în podurile construcțiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;

nu fumați în locurile unde există pericol de incendiu;

nu aruncați la întâmplare resturi de țigări sau chibrituri aprinse în cazul producerii unui incendiu, anunțați evenimentul, cât mai rapid posibil, la numărul unic de urgență—112.

Citește și