Modificarea operată în Codul fiscal se referă la introducerea unei proceduri opționale la plata contribuției de sănătate pentru persoanele fizice care nu realizează venituri, care nu sunt scutite de plata contribuției de sănătate prin efectul legii și nici nu sunt coasigurate prin intermediul altor persoane.

Cei care nu au asigurare medicală (în baza salariului) au două variante la dispoziție: fie plătesc contribuția de sănătate în procent de 5,5%, lunar, prin depunerea declarației de asigurare, contribuție de sănătate ce se datorează pentru salariul minim pe economie valabil în luna respectivă, fie plătesc contribuțiile la momentul la care se utilizează serviciile de sănătate publică (spitalizare).

În acest din urmă caz, contribuția de 5,5% se calculează la o bază de calcul reprezentând șapte salarii minime brute de la momentul utilizării serviciilor de sănătate publică. Luând în considerare un salariu minim pe economie de 1.250 de lei, în situația spitalizării, persoana neasigurată va trebui să plătească o sumă de aproximativ 480 de lei.

Această sumă se plătește indiferent de numărul de zile în care persoana respectivă a beneficiat de servicii medicale. Pentru persoanele care optează să plătească lunar, scadența obligației este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contri­buția.

Persoanele fizice care nu au venituri și nu sunt scutite de plata contribuției de sănătate trebuie să depună Declarația 604. Desigur, formatul declarației va trebui modificat în conformitate cu noile prevederi, spune același consultant. Și persoanele care vor plăti contribuția de sănătate la momentul spitalizării vor depune aceeași declarație.

Legea introduce și o discretă aministie fiscală în sensul că, dacă au existat deja persoane fizice care au primit o decizie de plată a contribuției pentru perioada ianuarie-mai, atunci acestea nu mai sunt obligate la plata debitelor stabilite prin decizie.

O altă modificare importantă o reprezintă scutirea de la plata contri­buției de sănătate pentru veniturile din investiții (dividende, dobânzi, vânzări acțiuni) și veniturile din alte surse, când aceste venituri sunt singurele realizate de persoana fizică, iar baza anuală de calcul este mai mică de 12 salarii minime pe țară.

În 2015, costul unei zile/pat de spitalizare varia între 94 şi 1.402 de lei, potrivit Catalogului de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, stabilit de Ministerul Sănătății (MS). Costul pentru o zi/pat varia în funcţie de profilul instituţiei medicale și nu includea costul investigaţiilor.

Și cheltuielile pentru alimentaţia pacienţilor erau diferenţiate şi se calculau de către fiecare instituţie separat, conform normelor prevă­zute. Potrivit decla­rațiilor repre­zentanților Ministerului Sănătăţii de anul trecut, din momentul aprobării, în 2004, Catalogul de tarife unice a fost indexat de două ori – în anul 2007, cu 9,3%, şi în 2011, cu 7,2%.

Echipa de consilieri Pro Romania Sighetu Marmatiei

Echipa de consilieri Pro Romania Sighetu Marmatiei

Citește și

loading...