Conform unei adrese transmise de către Ambasada Republicii Federale Germania către Instituția Prefectului județul Maramureș, începând cu data de 1 septembrie 2014, granițele circumscripțiilor Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și la Timișoara se vor modifica, județele Maramureș și Sălaj vor fi trecute în circumscripția Consulatului Timișoara.

Instituția Prefectului județul Maramureș

Citește și