Nimic nou, suntem obişnuiţi cu tarife din ce în ce mai umflate. Dacӑ ar scӑdea ar fi o problemӑ, pentru cӑ n-avem obişnuinţa unor asemenea fanteziste întâmplӑri.

Din tabelul pus la dispoziţie muritorilor, reies urmӑtoarele: aspirat manual trotuare şi spaţii verzi (1000m.p.), 24,85 lei. Mӑturat manual trotuare, tot 1000 m.p., 20,88 lei.

- Carevasӑzicӑ, e mai scump cu modernul aspirat decât cu ancestralul mӑturat. Probabil cӑ aspiratul manual al trotuarelor se face cu extra-super-aspiratorul, plimbat cât e ziulica de lungӑ şi fӑrӑ zӑpadӑ prin centrul oraşului. Am mai spus şi o repet cu speranţa cӑ poate va citi cineva care poate lua mӑsuri. Stimate Cititor Care Poţi Face Ceva – numai sӑ vrei... – extra – super – aspiratorul face zgomot, scoate fum şi...cam atât! Prea puţin aspirӑ. Dar ce conteazӑ, ne facem cӑ lucrӑm! Mai bine şi mai ieftin ar fi ca Herodot S.A. (mi-e atât de greu sӑ scriu numele ӑsta şi sӑ-l asociez cu gunoaiele...) sӑ mai angajeze nişte oameni dispuşi sӑ lucreze cu mӑtura. Cititorule Care Poţi Face Ceva, uitӑ-te cum aratӑ trotuarul dupӑ un aspirat(?) mecanic şi cum aratӑ dupӑ un mӑturat cu mӑtura de nuiele. Modernizare, modernizare, dar sӑ vedem şi noi cӑ-i folositoare!

Tot din tabelul pus la dispoziţia cetӑţenilor reiese cӑ încӑrcatul şi transportul zӑpezii costӑ 48,23 lei, la m.c.
- Cine se informeazӑ, scapӑ de nelӑmuriri. Acum, vӑzând cât costӑ un metru cub de zӑpadӑ încӑrcatӑ şi transportatӑ – dacӑ s-o fi întâmplat aievea aşa ceva în 2019 – am înţeles de ce a rӑmas atâta zӑpadӑ sub formӑ de grӑmezi nebӑgate în seamӑ pe trotuare. Decât sӑ se topeascӑ banii locali pe ceva efemer, dar de ordinul...sӑptӑmânilor, mai bine aşa cum a procedat Cititorul Care Poate Face Ceva (care-i nu neapӑrat acelaşi de la mӑturat/aspirat). Rӑbdarea face mult. De la o zi la alta au fost mormanele de zӑpadӑ din ce în ce mai mici, pânӑ când au dispӑrut! Şi puşculiţa-i plinӑ! Sau, nu?

Dacӑ tot am început cu contradictia dintre mӑturat şi aspirat, poate Cititorul Care Poate Face Ceva ne spune şi nouӑ, neiniţiaţilor, de ce mai este în vigoare sortarea gunoaielor pe categorii, din moment ce totul se pune de-a valma în aceeaşi maşinӑ? Cineva spunea cӑ se procedeazӑ aşa ca sӑ ne obişnuim cu mişcarea. Îl anunţ pe Cel Care Poate Face Ceva cӑ ne-am format deja deprinderea, dar acum suntem în altӑ fazӑ: ne întrebӑm de ce o facem. Pe cine vrem sӑ pӑcӑlim? Pe cei de UE cumva?...

Putem constata cӑ la noi, gunoaiele sunt de mai multe feluri, dar se adunӑ în acelaşi loc.

Consiliul Local hotӑrӑşte mereu cum e mai bine pentru noi. Gunoiul ne costӑ mai scump, cu apa a rӑmas aşa cum a stabilit Majoritatea Care Ştie Ce-i Mai Bine Pentru Noi.

Oare Consilul Local n-ar putea pune în discuţie schimbarea numelui firmei care adunӑ gunoaie, cu aspiratorul sau cu fӑraşul? Probabil cӑ nu-i momentul – îmi rӑspund mie însumi -, nu-i gata studiul de fezabilitate şi nu s-a fӑcut evaluarea impactului asupra psihicului colectiv.

Citește și

loading...