Ulterior încheierii acestui acord, soţul persoanei evaluate a fost angajat în cadrul societății comerciale, pe funcţia de expert monitorizare în cadrul proiectului, acesta obţinând în perioada angajării venituri salariale în sumă de 11.862 lei.

Mai mult, în perioada în care soţul persoanei evaluate a fost angajat în cadrul S.C. CLEMON S.R.L., OŞANU MIHAELA OANA a deținut calitatea de Preşedinte al Comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia organizată de către A.J.O.F.M. Maramureş pentru selecţia furnizorului de servicii de informare şi consiliere profesională pentru un alt proiect intitulat „Turism rural-alternativă viabilă de dezvoltare socio-economică în nordul României”. Singurul participant la licitația organizată şi câştigător al ofertei depuse a fost S.C. CLEMON S.R.L. (societate comercială care a deţinut în cadrul proiectului calitatea de subcontractant) în asociere cu S.C. ETHOS S.R.L.

La data de 15 februarie 2011, ulterior licitației organizate, A.J.O.F.M Maramureş a încheiat cu S.C. CLEMON S.R.L. & S.C. ETHOS S.R.L. un contract în valoare de 1.240.000 lei (fără TVA) de servicii de informare şi consiliere profesională în cadrul Proiectului „Turism rural-alternativă viabilă de dezvoltare socio-economică în nordul României”.

Persoana evaluatã a încãlcat următoarele prevederi legale:

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

· art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii […] interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”;

· art. 69, lit. (c) şi (d) din Ordonanţă de urgenţă Nr. 34 din 19 aprilie 2006, potrivit cărora „Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane […] persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor; persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. OŞANU MIHAELA OANA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în termenul prevãzut de lege, în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã si se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparþialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare.

Citește și

loading...