Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a răspuns unei solicitări transmise din partea redacţiei Glasul Maramureşului referitoare la situaţia existentă pe DN 18 Moisei - Borşa, unde se lucrează în ritm de melc, dar şi legate de parcarea care ar urma să se amenajeze la Giuleşti.

În ce priveşte DN 18 Moisei - Borşa, CNAIR spune că „în data de 29.05.2017 a fost emisă de către Ministerul Transporturilor Autorizaţia de construire nr. 19 din 29.05.2017 pentru «Modificare Autorizaţie de construire nr.082/ 06.09.2012 şi Autorizaţie de construire nr. 54/21.05.2012 pentru Lot 1 Moisei - Borşa, km 131+627-156+232 sistem rutier optimizat», autorizarea execuţiei lucrărilor în soluţia de reciclare”. „Antreprenorul nu a putut să execute lucrări pe sectoarele în care se aplică această soluţie tehnică înainte de data emiterii autorizaţiei, fiind în imposibilitate să îşi respecte graficul de execuţie a lucrărilor. Până la emiterea acestei autorizaţii, antreprenorul a executat alte lucrări şi anume rigole carosabile, podeţe, refacere poduri, gabioane, casete, 6300 ml strat de legătură (bimder) pe cele două benzi de circulaţie, iar la emiterea autorizaţiei de construcţie privind lucrările de reciclare in situ, acesta s-a mobilizat efectuând până în prezent 6.300 ml/bandă de 3,5 metri strat de bază reciclat, 4.950 ml strat asfaltic de legătură (binder).

Execuţia lucrărilor se desfăşoară în prezent conform graficului de execuţie aprobat”, susţin cei de la CNAIR. La Giuleşti rămâne cum am stabilit Despre parcarea de la Giuleşti, CNAIR este categorică în declaraţii. Parcarea se va face aşa cum s-a stabilit iniţial, chiar dacă localnicii au ameninţat, în repetate rânduri, că vor bloca zona dacă utilajele se apucă de lucru. „Referitor la parcarea de odihnă aferentă contractului de reabilitarea DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei, aceasta a fost prevăzută în Studiul de Fezabilitate întocmit în anul 2008, la poziţiile kilometrice 56+100 pe partea dreaptă şi km 56+380, pe partea stângă, conform Ordinului MTCT nr. 2264/09.12.2004, modificat cu Ordinul MTCT nr. 1506/09.09.2005, a proiectelor tip spaţiu Parcare de odihnă prin studiul avizat de către Consiliul Tehnico-Economic - fosta CNADNR SA nr. 3163 din 30.09.2008, precum şi a acordului Băncii Europene de Investiţii.

Urmare a întocmirii Studiului de fezabilitate, documentaţia a fost supusă dezbaterii publice, a primit aviz favorabil de la Primăria Giuleşti, în data de 23.06.2008, Certificatele de urbanism nr. 160 din 19.09.2011 şi nr. 146 din 22.09.2014 eliberate de Consiliul Judeţean Maramureş şi Autorizaţia de construire nr. 038 din 19.09.2014 din partea Ministerului Transporturilor (urmare a întocmirii proiectului tehnic)”, anunţă CNAIR. Conform normativelor în vigoare, aceste parcări se realizează în oglindă, atât pe partea dreapta, cât şi pe partea stângă a drumului naţional, „astfel că studierea soluţiilor alternative de amplasament pentru parcarea de pe partea dreaptă (unde se menţionează că oamenii ar fi afectaţi de acest proiect) influenţează şi relocarea parcării de pe partea stângă”. „De asemenea, a fost analizată relocarea parcărilor pe alte locaţii de-a lungul anilor 2014, 2015 şi 2016.

La solicitarea autorităţilor locale şi a Prefecturii Maramureş, a fost analizată de către Beneficiar, Antreprenor, Inginer şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj posibilitatea relocării parcărilor la km 62+150, pe partea stângă/dreaptă şi la alte locaţii, precum şi poziţia kilometrică propusă în proiect, prin diminuarea suprafeţei destinate parcării. În urma analizei acestor posibilităţi de relocare, s-au identificat costuri suplimentare generate de reproiectare, întocmire documentaţii pentru exproprieri suplimentare, precum şi prelungirea duratei de execuţie rezultată din întocmirea documentelor pentru exproprieri şi emiterea Hotărârii de Guvern pentru exproprierile suplimentare”, se arată în răspunsul transmis redacţiei noastre.

CNAIR SA a informat, la începutul anului trecut, Antreprenorul şi Inginerul despre respingerea propunerii privind diminuarea suprafeţei parcării de pe partea stângă şi respectarea Proiectului Tehnic aprobat. „Menţionăm, de asemenea, că rolul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Cluj, în calitate de Inginer Fidic, este să se asigure că Proiectul Tehnic aprobat este respectat. În conformitate cu prevederile contractului, Inginerul nu are calitatea de a modifica proiectul tehnic sau alte prevederi ale acestuia. Parcarea se va executa la km 56+360, deoarece sunt făcute exproprierile şi nu poate fi relocată în altă parte”, concluzionează CNAIR.

Citește și

loading...