NORICA NICOLAI e îngrijoratӑ de situaţia din Azerbaidjan şi de soarta lui Mehman Huseynov. Doamna Nicolai face parte din Comisia pentru pescuit, a luat atitudine pentru „Planul multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri (dezbatere)”, şi a fӑcut recomandӑri, una „referitoare la Proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius”. De asemenea, doamna Nicolai a întocmit un „Raport referitor la situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană”.

DACIANA OCTAVIA SÂRBU
Face parte, la rându-i, din Comisia pentru pescuit. A luat atitudine pentru „Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor de efectele negative ale comerțului ilegal cu animale de companie”, şi a întocmit un „Raport referitor la rolul oraşelor în cadrul instituţional al Uniunii”

Aici m-ar fi interesat rolul Sighetului, acum, pânӑ nu ne pierdem acest privilegiu de a fi în categoria oraşe.

Tot doamna Sârbu are o „Propunere comunӑ de rezoluţie referitoare le etnicii rohingya din Myanmar (Birmania)” (situaţia etnicilor rohingya, deşi nu ştiam nimic despre existenţa lor pânӑ sӑ încep documentarea pentru articolul de faţӑ, desigur cӑ ne îngrijoreazӑ pe toţi) şi mai are o „Propunere comunӑ de rezoluţie referitoare la gropile comune din Irak”. Menţionez aşa, într-o doarӑ, cӑ o groapӑ comunӑ este şi la Sighet, la Cimitirul Sӑracilor!

CRISTIAN SILVIU BUŞOI
E îngrijorat de situaţia din Zimbabwe unde, din cauza dictaturii de aproape 40 de ani a lui Robert Mugabe, trei milioane dintre locuitori şi-au luat bocceluţa-n spate şi s-au dus cu speranţӑ într-o lume mai bunӑ în Africa de Sud.

Oare din România câţi sӑ fi plecat?

Domnul Buşoi constatӑ şi raporteazӑ forurilor superioare de la UE cӑ, „Din păcate, și în timpul președintelui Mnangagwa, lucrurile nu sunt mai bune: lovește în opoziție cu brutalitate, în protestatarii care au ieșit din cauza creșterii prețului combustibilului și a sărăciei. Avem aproape 37 de morți, avem peste 600 de victime ale violenței, ale torturii, peste o mie de arestări”.

E clar, lucrurile nu mai pot continua aşa, deci „Uniunea Europeană trebuie să ceară în mod ferm ca actualul președinte și actualul guvern să retragă de urgență armata, să nu folosească violența”.

Tot domnul Buşoi a întocmit, în 11.6.2015, un „Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă”.

Aşa se explicӑ de ce carnea de focӑ e din ce în ce mai greu de gӑsit în supermarket-urile Sighetului.

Europarlamentarul Cristian Silviu Buşoi e îngrijorat de situaţia din Venezuela şi a fӑcut o „Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei”. De asemenea, are propuneri comune de rezoluţie, una „referitoare la Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo”, alta „referitoare la Cambodgia, în special la cazul lui Kem Sokha” şi alta „referitoare la Uganda, în special la arestarea parlamentarilor din opoziție”.

DANIEL BUDA a întocmit un „Raport [...] privind comerţul cu produse derivate din focӑ”.

Nu ştiu pe la alţii cum o fi, dar sighetenilor, cu pӑrere de rӑu, le spun cӑ ar trebui, cel puţin pentru o perioadӑ, sӑ-şi ia gândul de la carnea de focӑ!

Pe ANDI CRISTEA îl îngrijoreazӑ situaţia din Sudan, unde, împotriva cetӑţenilor „protestând în mod legitim împotriva creșterii prețurilor, a deficitului de alimente și lipsei de combustibil”, au intervenit forţele naţionale de securitate. În urma luptelor, 40 de persoane, printre care şi copii, au murit.

Tot domnul Andi Cristea a întocmit, împreunӑ cu Daciana Sârbu şi (probabil) alţi europarlamentari, propuneri comune de rezoluţie, una referitoare la etnicii rohingya din Myanmar/Birmania, alta la gropile comune din Irak.

Europarlamentarul român Andi Cristea mai are ceva şi...oh, my God, in English!!!: „MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul”.

TRAIAN UNGUREANU a fӑcut o recomandare – pe care o susţin cu convingere -
„referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere”.

Poate dau şi eu o fugӑ pe-acolo, la un sfârşit de sӑptӑmânӑ! Dar cam pe unde vine Federaţia asta?

Pe RAMONA MĂNESCU o îngrijoreazӑ, pe bunӑ dreptate, situaţia din Yemen.
CSABA SÓGOR are Propuneri de rezoluţii referitoare la „China, în special [despre] situaţia minoritӑţilor etnice şi religioase”, sau la Camerun şi Brunei.

SORIN MOISĂ a avut un cuvânt important de spus despre „Hrănirea forțată în producția de foie gras” şi despre „Imprimarea tridimensionalӑ: drepturile de proprietate intelectualӑ şi rӑspunderea civilӑ”.

În Parlamentul Europei ne-au reprezentat cu cinste mulţi dintre cei pe care i-am votat. Pe unii dintre ei îi menţionez acum, folosind tot majusculele, pentru cӑ strӑduinţa lor trebuie cunoscutӑ şi apreciatӑ: IOAN MIRCEA PAŞCU, MIRCEA DIACONU, DAMIAN DRĂGHICI, THEODOR DUMITRU STOLOJAN (îi urez multӑ sӑnӑtate, neuitând greaua cumpӑnӑ a vieţii peste care a trecut atunci când la prezidenţialele româneşti l-a lӑsat pe Traian Bӑsescu sӑ candideze în locul lui), ADINA VĂLEAN şi RENATE WEBER.

N-ar strica dac-am merge la eurovotare. Încӑ ne imaginӑm cӑ Mark Twain a greşit când a spus cӑ „Dacӑ votul nostru ar putea schimba ceva, nimeni nu ne-ar mai lӑsa sӑ votӑm”.

E bine cӑ încӑ ne credem importanţi...

Citește și