Potrivit Ministerului Educației Naționale, pentru elevii clasei a VIII-a examenul de Evaluare Națională 2019 reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

Media obținută la Evaluarea Națională (EN VIII) este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal. Pentru media de admitere în licee, media de la evaluarea națională contează 80 la sută, iar media generală din cei patru ani de gimnaziu ai candidatului cântărește 20 la sută.

Conform structurii anului școlar 2018-2019, calendarul examenului de capacitate este următorul:
Prima etapă pentru elevii de clasa a VIII-a este înscrierea pentru a susține examenul de Evaluare Națională 2019 în perioada 3 - 7 iunie 2019.

Spre deosebire de alți ani, înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională din seria curentă de absolvenți se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii, astfel că nu mai există o cerere-tip, iar părinții nu trebuie să mai vină la școală. Pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face de către secretariatul unității de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia, scrie edupedu.ro.

Prima probă, limba și literatura română - 18 iunie
Prima probă scrisă la Evaluarea Naţională, cea la limba şi literatura română, va avea loc în data de 18 iunie 2019.

A doua probă, matematică - 20 iunie
Următoarea probă scrisă, la matematică, se va desfăşura în data de 20 iunie.

Limba și literatura materană - 21 iunie
Ultima probă, limba şi literatura maternă, este susținută de elevii care au studiat această disciplină și este programată în data de 21 iunie.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.

Când se afișează rezultatele
Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 25 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor (între orele 14:00 și 20:00).

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este: http://evaluare.edu.ro.

Între 26 - 28 iunie este perioada prevăzută pentru rezolvarea contestațiilor.

Examenul se va încheia pe 29 iunie, cu afişarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională 2019, după rezolvarea contestațiilor.

Când se fac înscrierile la liceu
Va urma apoi etapa opțiunilor pentru liceu și în final repartizarea candidaților.

3 – 7 iulie 2019: Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu
4 – 8 iulie 2019: Elevii și părinții verifică fişele de înscriere la liceu și corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată.
12 iulie 2019: Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Citește și

loading...