Şi cum la noi prostia se ia foarte uşor şi se întinde ca o peltea peste tot, pe la televiziuni, prin presa electronicӑ sau în oratoriile unora care cred cӑ a vorbi mult denotӑ vastitatea cunoştinţelor lor, e simplu de înţeles cum unul (sau una) sӑ fi încurcat un termen cu celӑlalt şi...gata! Expertiza şi experienţa au devenit sinonime, sau surori, cum scriam la începutul articolului, dar e clar cӑ dacӑ vrea cineva sӑ ne „facӑ praf” cu nivelul de cunoştinţe gramaticale, neapӑrat va zice „expertizӑ”, chiar dacӑ normal ar fi sӑ foloseascӑ învechitul (?) „experienţӑ”.

Ideea redactӑrii acestui articol mi-a venit când am fost întrebat pe un site: „What do you want to do with your website?”, cu douӑ variante posibile de rӑspuns: 1.„Reach a larger audience” şi 2. „Showcase my expertise” care pe româneşte ar fi „demonstraţi experienţa mea”.

Pe http://dictionary.sensagent.com scrie: „Experience = have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations”. La sinonime pentru „Expertise” am gӑsit, printre altele, şi
„know-how”, „knowledge”, „proficiency”.

M-am bucurat vӑzându-l pe „know-how”, atât de mult folosit în inutilele programe de guvernare de dupӑ 1990, pentru care numele generic de „hau-hau” ar fi fost mult mai sugestiv...

Knowledge înseamnӑ cunoaştere, iar proficiency - „the quality of having great facility and competence”.

Aşadar, în englezӑ, zic dicţionarele, „experience” şi „expertise” sunt sinonime. Dar, dacӑ sunt sinonime la ei, nu înseamnӑ cӑ sunt şi la noi! O cӑutare pe internet şi în câteva secunde apar, de data aceasta în românӑ, urmӑtoarele informaţii:

„Expertizӑ: 1 Cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert, la cererea unui organ de jurisdicție sau de urmărire penală ori a părților, asupra unei situații, probleme etc. a cărei lămurire interesează soluționarea cauzei. 2 Raport întocmit de un expert asupra cercetărilor făcute. 3 Stabilire, în urma unui examen medical, a capacității de muncă a unui bolnav sau a unui om sănătos în condițiile solicitărilor fizice și psihice ale diferitelor profesiuni. 4 Consultație sau autopsie efectuată de medicul legist în cazuri de rănire, accident, viol, otrăvire, omor etc”.

„Experienţӑ: 1 Totalitatea cunoștințelor și deprinderilor dintr-un anumit domeniu, dobândite prin observații și practică îndelungată. 2 Cunoaștere, deprindere, rutină. 3 Schimb reciproc (între persoane sau colective) de informații, cunoștințe, deprinderi dobândite într-un anumit domeniu de activitate”.

Pentru ambele definiţii m-am folosit de dexonline.ro

Reiese clar cӑ cele douӑ cuvinte nu sunt sinonime, deci nu poate fi înlocuit unul cu celӑlalt. Un lucru rӑmâne oricum valabil: dacӑ n-ai experienţӑ, nu poţi face expertize. Sau, la noi se poate şi asta, acum?...

Desigur, la propunerea partidului...

Echipa de consilieri Pro Romania Sighetu Marmatiei

Echipa de consilieri Pro Romania Sighetu Marmatiei

Citește și

loading...