Subvenţia la încălzire diferă în funcţie de venitul obţinut pe membru de familie. Aceasta se acordă în cazul în care cuantumul acestui indicator nu depăşeşte 615 lei. Astfel, în cazul încălzirii cu gaze naturale, sprijinul financiar variază de la 20 la 262 lei. În cazul încălzirii cu energie electrică, ajutorul variază de la 48 la 240 lei. În cazul încălzirii cu lemne şi cărbuni, însă, subvenţia este de la 16 la 54 lei. Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei.

Lista condiţiilor care trebuie respectate

Potrivit şefului Serviciului Beneficii de Asistenţă Socială din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS) Baia Mare, Cornelia Raţ, legea impune mai multe condiţii care trebuie respectate pentru ca dosarul să fie eligibil. Astfel, solicitanţii pot fi excluşi de la acordarea subvenţiei dacă au clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, terenuri care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală, autoturism şi motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap.

De asemenea, solicitantul nu trebuie să deţină rulote, autobuze, microbuze, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, tractoare, combină autopropulsată, presă de ulei, moară de cereale, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric. Sunt excluse şi depozite bancare de peste 3.000 lei, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. Trebuie să mai precizăm faptul că persoanele cu venituri mici trebuie să se încadreze în toate condiţiile impuse de legislaţie cu privire la veniturile familiei sau bunurile deţinute.

Debut în Baia Mare în 17 octombrie

În municipiul Baia Mare, spre exemplu, acţiunea va începe în data de 17 octombrie. Vor exista trei centre de preluare a documentaţiei, la sediul SPAS Baia Mare, pe strada Dacia, în cartierul Săsar, la Centrul Rivulus Pueris şi pe strada Vasile Alecsandri, la Azilul de Noapte. Începând cu luni, 10 octombrie, se va începe distribuirea formularelor-tip în aceste centre. “Acţiunea de preluare propriu-zisă a dosarelor, însă, va debuta, luni, 17 octombrie”, a precizat Cornelia Raţ, şef serviciu în cadrul SPAS Baia Mare.

Trebuie adăugat şi faptul că toţi băimărenii care doresc să beneficieze de un „sezon complet”, de cinci luni, de ajutor la căldură trebuie să depună documentele aferente până la sfârşitul lunii octombrie. Asta, deoarece, subvenţia la încălzire se acordă, conform legii în vigoare, pentru intervalul octombrie – martie. Cei care doresc să depună documentaţia aferentă trebuie să ştie că lista actelor necesare nu s-a modificat. Astfel, pe acel formular tip care se completează de către solicitant, la ultima pagină are o anexă în care trebuie să declare, pe proprie răspundere, toate bunurile deţinute. Asta deoarece bazele de date “se intersectează” la un moment dat, iar în cazul în care Curtea de Conturi găseşte nereguli, se poate ajunge în situaţia în care cel care a beneficiat de subvenţie să fie obligat să returneze sumele respective. Mai trebuie să spunem faptul că la nivelul municipiului Baia Mare în sezonul rece anterior au fost depuse aproximativ 2.500 dosare, în total, pentru toate tipurile de combustibil.

Numărul este relativ similar cu iarna de dinainte, însă “înăspririle” din anii precedenţi au făcut ca numărul să scadă comparativ cu acum trei-patru ani, de exemplu. În plus, chiar dacă alocaţiile de stat pentru copii nu se mai contabilizează, numărul nu a crescut întrucât au crescut cuantumurile salariilor şi a pensiilor, iar mulţi solicitanţi au rămas în afara baremului impus.

Citește și

loading...