Precizãm cã, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã nr. 581/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, publicat în Monitorul Oficial nr. 105/07.02.2017, a fost acordatã Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București, competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de urmãtoarele categorii de contribuabili:

- persoane juridice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent și care obțin, potrivit art. 38 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, venituri din:

* transferul proprietãților imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinței proprietãții sau a oricãror drepturi legate de aceastã proprietate imobiliarã, vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoanã juridicã românã;

* exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea-cesionarea oricãrui drept aferent acestor resurse naturale,

- persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin din România venituri din dobânzi și care opteazã pentru regularizarea impozitului plãtit potrivit art. 225 din Codul fiscal;

- persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiatã o convenție de evitare a dublei impuneri și care realizeazã venituri din România din activitãți artistice sau sportive, și care opteazã pentru regularizarea impozitului plãtit potrivit art. 227 din Codul fiscal.

Citește și

loading...