Consilierilor judeţeni le-a fost făcută o informare pe această temă în ultima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din luna noiembrie, fiind punctate deficienţele consemnate în Raportul de audit nr. 1539 din 26 septembrie.

Au fost constatate mai multe plăţi nelegale făcute, probleme fiind depistate la două dintre instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş. Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli, unele dintre ele fiind remediate în totalitate în timpul misiunii de audit. Una dintre acestea este netransmiterea, către Primăria Ocna-Şugatag, a situaţiei spaţiilor închiriate în imobilul situat în Ocna-Şugatag, strada Primăverii, nr. 29, aparţinând Consiliului Judeţean, în vederea stabilirii taxei pe clădiri şi teren ce se cuvine bugetului local al comunei.

Tot Curtea de Conturi a constatat nestabilirea şi neîncasarea, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, a veniturilor bugetare în sumă totală de 196.131 lei, reprezentând cotele prevăzute de Codul Fiscal cuvenite bugetului judeţului din impozitul pe mijloacele de transport a căror masă autorizată depăşeşte 12 tone, neregularizarea cu bugetul statului a sumei de 92.315 lei reprezentând sume defalcate din TVA utilizate pentru Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, neregularizarea cu bugetul statului a sumei de 10.732 lei reprezentând sume defalcate din TVA utilizate pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de mere în şcoli pentru anul şcolar 2014-2015.

Alte nereguli constatate se referă la neconducerea Evidenţei analitice a contului 401 Furnizori şi efectuarea de înregistrări contabile cu nerespectarea principiului contabilităţii de angajamente şi a prevederilor legale referitoare la momentul recunoaşterii tranzacţiilor la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, neefectuarea acţiunii de inventariere la finele lui 2015, având drept consecinţă prezentarea unor indicatori în situaţiile financiare neconforme cu realitatea şi denaturarea situaţiilor financiare la acelaşi muzeu. Curtea de Conturi a scos la iveală şi plata nelegală a unor cheltuieli de personal în sumă de 84.070 lei, reprezentând avansuri acordate unor angajaţi ai entităţii auditate, din care, până la finele misiunii de audit, a rămas de recuperat suma de 32.870 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 7.264 lei la Muzeul Judeţean de Etnografie. La acelaşi muzeu, alte plăţi nelegale depistate.

Şi anume: 1366 lei reprezentând drepturi salariale acordate nelegal şi contribuţiile angajatorului la bugetul de stat aferente, în sumă de 307 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 218 lei, în total 1.891 lei. Tot la Muzeul Judeţean de Etnografie, a fost constatată efectuarea de plăţi nedatorate reprezentând cheltuieli nejustificate cu telefonia mobilă în sumă de 3.087 lei, la care se adaugă majorări de 525 lei, în total 3.612 lei. De asemenea, au fost depistate cheltuieli care nu au legătură cu activitatea Muzeului de Etnografie, în cuantum de 30.346,91 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 6.152,49 lei, în total 36.499,40 lei.

Apoi, Curtea de Conturi a constatat efectuarea de către Consiliul Judeţean Maramureş de plăţi nedatorate reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări executate la un obiectiv de investiţii în valoare de 40.391,94 lei. S-a mai constatat plata fără contraprestaţie a sumei de 1.505 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţia de plată care a stat la baza întocmirii facturii emise de o firmă la Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare.

Termenele de remediere a deficienţelor constatate pleacă de la 31 decembrie 2016 până la 31 martie 2017. Din aceeaşi informare, mai aflăm că „nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”.

Citește și

loading...