Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale șomajului a fost de 1,3 puncte procentuale (7,2% pentru bărbați față de 5,9% pentru femei), iar pe medii rezidențiale, de 0,3 puncte procentuale (6,5% pentru mediul urban, față de 6,8% pentru mediul rural).

Rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,4%, în ultimul trimestru al anului trecut, în scădere cu 1,8 puncte procentuale față de trimestrul anterior, în timp ce rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 23,5%,

Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbați (69,7%, față de 52,9% pentru femei) și pentru persoanele rezidente din mediul urban (62,2% față de 60,4% în mediul rural).

În trimestrul IV 2015, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a fost de 66,1%, la o distanță de 3,9 puncte procentuale față de ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

Populația activă a României era de 9,085 milioane persoane, din care 8,483 milioane persoane erau ocupate și 602.000 persoane erau șomeri.