Informaţii privind condiţiile de finanţare şi procedura de selecţie a proiectelor sunt prevăzute în “Ghidul solicitantului” pentru fiecare domeniu în parte. Acestea se pot obţine de la sediul Consiliului Judțețean Maramureș, camerele 33 și 37 sau de pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro

Solicitanţii vor depune documentaţia prevăzută în ghid la registratura autorităţii finanţatoare - Consiliul Judeţean Maramureş din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, cam. 24. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se va face pe bază de selecţie de oferte de către comisii aprobate prin hotărâri ale Consiliului judeţean. Comisia de selecţie va comunica solicitanţilor neselecţionaţi, la încheierea procedurii, motivele neacordării finanţării, iar celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor de finanţare. Autoritatea finanţatoare Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș reduce termenul de depunere a solicitărilor pentru cele trei domenii, de la 30 de zile la 15 zile, conform prevederilor art. 20, alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor asociaţiilor, fundaţiilor, instituțiilor și cluburilor sportive, care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului.

Termenul limită de depunere a proiectelor este data de 30.05.2019, ora 15:00. Perioada de selecţie şi evaluarea a proiectelor este: 03.06.2019-24.06.2019. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul oficial al României, Partea a VI-a , nr. 71 din data de 10.05.2019.

Citește și