Hotӑrârea nr .../2018
De fapt e vorba despre un proiect de hotӑrâre care prevede, printre altele:
- proiectarea de cӑtre arhitectul oraşului şi de serviciul tehnic al municipiului Sighet de garaje standardizate, construite din zidӑrie, cu planşeu betonat şi racordate la energie electricӑ, apӑ şi canalizare.

H.P. E uşor sӑ ne imaginӑm cum ar trebui sӑ fie. Concret, m-ar interesa cât ar costa un garaj în care se poate locui, din moment ce are apӑ, canalizare, curent electric. Acum, serios vorbind, de ce trebuie canalizare? Îmi pot imagina garaje fӑrӑ apӑ la robinet în ele, cӑ aşa sunt cele de pânӑ acum. Singura necesitate mi se pare a fi existenta curentului electric. Pentru planşee betonate e nevoie de o fundaţie, excavator, apoi materialele necesare construcţiei. Alte costuri. Cine plӑteşte?

- proiectul cu noile garaje ar trebui sӑ fie gata pânӑ pe 30 iunie 2018.
H.P. Mӑ uit cu tristeţe în calendar şi vӑd cӑ azi e în 23 iunie, tot 2018...

-Urbana S.A. are termen ca pânӑ pe 30 octombrie a.c. sӑ dӑrâme garajele inestetice actuale.
-Finanţarea construcţiilor ar fi acoperitӑ din fonduri europene (mӑ apucӑ râsul când mi-aduc aminte de un interviu nepublicat în întregime în care mi se tot spunea de fonduri europene...). Sau/şi din fonduri guvernamentale şi credit bancar.

H.P. O iau cu sfârşitul poveştii. Creditul bancar trebuie rambursat. Cine o va face, în ce mod, în cât timp? De grija guvernelor României despre Maramureş se ştie. Nu primim bani pentru o cale feratӑ mai ca lumea, sau ceva D.N. mai acceptabil. Sighetul e jerpelit şi aratӑ ca vai de mama lui multisecularӑ. Când a dat vreun guvern din îndepӑrtatul Bucureşti ceva bӑnuţi pentru nebӑgata în seamӑ zonӑ a Maramureşului unei istorii uitate?
Despre acţiunea la care ar trebui sӑ se înhame Urbana S.A., n-am nimic de zis, pentru cӑ au zis ei: nu e treaba lor. Şi chiar dac-ar fi, Referatul nr. 2136/R/2018 spune cӑ nu sunt prevӑzuţi bani pe anul în curs pentru dӑrâmӑri de garaje zgârietoare de retinӑ pentru aspectul pe care-l au. Nu ştiu dacӑ e sau nu e, dar pânӑ se va lӑmuri trecem sigur de Luminaţia de la 1 noiembrie, apoi se face prea frig...
Se pomeneşte în text de fonduri europene. Poate cineva din partea Primӑriei sӑ ne spunӑ şi nouӑ, votanţilor visӑtori la ce frumos ne vorbesc unii despre vremuri mai bune, ce programe a elaborat Primӑria pentru accesare de fonduri UE? Un rӑspuns îl dӑ Direcţia economicӑ a Primӑriei, care zice cӑ s-a împrumutat de la Banca Europeanӑ de Investiţii cu un milion de euro pentru infrastructurӑ şi de la Banca Comercialӑ Carpatica cu 6 milioane de ron, adicӑ de lei, zic eu, cӑ pare-mi-se cӑ încӑ moneda naţionalӑ e leul.

Concluzia Direcţiei economice a Primӑriei? Un nou împrumut nu e oportun!

Revin la proiectul de Hotӑrâre cu care am început comentariul.
-chiria pe garaj va fi de 250 de lei pe an.
H.P. Preţul mi se pare prea mic. Ar trebui crescut, pentru cӑ acoperirea totalӑ a împrumutului bancar la care se „înhamӑ” Primӑria se va face într-o prea îndelungatӑ perioadӑ de timp.

Ce zice arhitectul şef: zice de rӑu, cӑ atâta vreme cât e arhitect şef n-are voie sӑ facӑ sau sӑ-şi însuşeascӑ documentaţii tehnice pe perioada şefiei.

Ce zice Primӑria: „...se recomandӑ reabilitarea spaţiilor verzi publice, amenajarea de parcaje la sol, reabilitarea termicӑ şi edilitarӑ a construcţiilor de locuinţe colective, [...] introducerea pistelor pentru biciclete,” etc.

H.P. Nişte piste pentru pietoni, în denumirea lor arhaicӑ şi perimatӑ „trotuare”, mai poate fi vorba pentru multisecularul nostru oraş? Ce sӑ mai întreb de strӑzi, din moment ce nici acum strada „Mihai Viteazu” n-are amenajatӑ partea lateralӑ din apropierea Şcolii generale „George Coşbuc” cu iarbӑ, flori, copaci sau mai ştiu eu ce, de exemplu trandafiri roşii? Cu pistele pentru biciclete sunt de acord. Sunt pentru biciclete, nu pentru biciclişti. Bicicletele ar putea zӑbovi pe accidentatele trasee de azi. Ele sunt fӑcute din fiare, oamenii care s-ar folosi de ele, NU!
Un spaţiu verde, mare, public şi neîngrijit este Parcul Dendrologic. Ar trebui sӑ mai spun ceva?...Aceeaşi constatare la partea despre reabilitarea termicӑ a blocurilor. Gogoaşa asta am mai auzit-o...
Rӑsuflu uşurat dupӑ ce citesc despre amenajarea parcӑrilor la sol. Asta ne mai lipsea, sӑ fie ceva parcӑri supracocoţate, posibile zone cu pericol iminent pentru capetele trecӑtorilor.

Primӑria mai zice cӑ lucrӑrile vor ţine cont de esteticӑ, vor avea aceleaşi culori, etc.

H.P. Unde au fost cei din Primӑrie în ultimii 28 de ani? Pe ce strӑzi s-au plimbat? Domniile lor şi-au ridicat vreodatӑ capetele spre înaltul cerului, privirile nu s-au simţit stinghere când au vӑzut pe acelaşi bloc fel de fel de variante de acoperişuri? Acum ne apucӑ simţul estetic? Despre clӑdirile din centrul oraşului lӑsate în paraginӑ mai e cazul sӑ amintesc???

H.P. Tocmai când începusem sӑ visez la ce frumos va fi oraşul nostru, gӑsesc în documentaţie pӑrerea consilierului juridic al Primӑriei, care nu lasӑ loc de-ntors: Ordonanţa Guvernului nr 35/2002 nu permite ca visul sӑ devinӑ realitate. Dar de visat, e voie.

Serviciul Public al municipiului Sighetu Marmaţiei-Direcţia venituri zice – pe scurt – cӑ legile 52/2003 şi 227/2015 nu permit începerea acţiunilor demolator-reparatoare a garajelor.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat a Consiliului local (mai pe scurt Comisia nr. 1) zice cӑ a dat aviz favorabil demolӑrii şi reconstruirii garajelor dotate cu apӑ, canalizare şi curent electric.
Comisia nr. 2 (o iau direct pe scurtӑturӑ, denumirile exacte fiind foarte lungi, dupӑ cum se poate observa la Comisia 1) „avizeazӑ favorabil acest proiect”. La unison voteazӑ pentru şi Comisiile 3 şi 5 ale Consiliului local.
Concluzia finalӑ
H.P. Iniţiativa e bunӑ, dar legile şi posibil comoditatea spun cӑ va rӑmâne tot aşa.

Mie mi-e ruşine!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News
Patch-uri Custom Constan?a

Citește și