La întâlnire au participat reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale situate pe traseul vizat, ai CNAIR SA, ai OCPI Maramureş, ai SC Aktor, ai DRDPC Cluj, ai SDN Baia Mare şi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş.

Întâlnirea a avut ca rezultat informarea părţilor şi redactarea unei minute. Aceasta prevede ca paşi următori identificarea proprietarilor tabulari, acolo unde nu există acte de proprietate (titlu de proprietate sau Carte Funciară) şi refacerea listelor ţinând seama de aceşti proprietari. De asemenea, se are în vedere rezolvarea cu celeritate a procesului de scoatere din circuitul silvic a terenurilor de pe traseul drumului.

Viceprimarul comunei Giuleşti, Ştefan Codrea, a solicitat modificarea amplasamentului parcării şi relocarea acesteia în comuna Deseşti. De asemenea, el a cerut despăgubirea exproprierii la valoarea de piaţă, şi nu aşa cum se prevede în HG-ul privind exproprierea.