Pe site-ul Primӑriei Sighetu Marmaţiei suntem îndemnaţi sӑ participӑm la un sondaj de opinie în legӑturӑ cu noul site al Administraţiei locale. N-am votat, dar pot sӑ argumentez de ce rӑspunsul meu – şi poate ar mai fi „câţiva” în afarӑ de mine – este NU.

Rӑspunsul este NU, pentru cӑ:
- la Proiecte din fonduri europene nerambursabile, Bugetul consolidat 2018 UAT nu prevede NIMIC, adicӑ nu s-a fӑcut nici mӑcar un proiecţel european în 2018.
- La capitolul „Integrare europeanӑ” ultimele fişiere ataşate sunt din decembrie 2012
- Ultimul Proces verbal este din 27 aprilie 2018. De-atunci C.L. n-a mai ţinut şedinţe, sau dacӑ tot e vorba de Procese verbale, nu le mai scrie nimeni? Informaţiile din aceste Procese verbale au şi precizӑri despre venirea sau plecarea de la şedinţӑ a consilierilor. Fun-da-men-tal! Se citeşte ordinea de zi, încep discuţiile şi apoi, momentul culminant: intrӑ în sala de şedinţe domnul X! Sau domnul X pleacӑ din sala de şedinţe.
- Serviciul pentru gestionarea câinilor fӑrӑ stӑpân are ultima documentaţie afişatӑ din martie 2014.
- Ultimele „noutӑţi” despre Proiecte lucrӑri de investiţii sunt din 2009-2010
- La Anunţul public privind aprobarea strategiei de Dezvoltare Urbană a municipiului Sighetu Marmației pentru perioada 2017-2023, suntem, noi, cetӑţenii, înştiinţaţi cӑ „Rețeaua stradală a municipiului Sighetu Marmației poate fi catalogată astfel:
1. cu circulație intensă: Nicolae Titulescu, Bogdan Vodă, Dragoş Vodă, Gheorghe Șincai, Avram Iancu, zona centrală, Piața Libertății, Iuliu Maniu, 22 Decembrie 1989, 9 Mai şi Lazu Baciului;
2. cu circulație de intensitate medie: Mihai Viteazu, Alexandru Ivasiuc, Rodnei, Nicolae Titulescu, Independenței, Mihai Eminescu, Nicolae Grigorescu, Gării, Tisei, Iapa, Valea Hotarului, Lucian Blaga, Szilagy Istvan.”

Întreb şi eu, nu dau cu...tastatura dupӑ nimeni:
1. Strada Gheorghe Şincai a fost reabilitatӑ pe toatӑ lungimea ei (cӑ-i una cu circulaţie intensӑ)?
2. Pe aceeaşi temӑ (a reabilitӑrii): toate strӑzile cu trafic intens au fost reparate?
3. Zona centralӑ înseamnӑ cumva şi Piaţa de alimente? Unde-i marea schimbare a pieţei despre care îmi (ne) tot vorbea cineva care are posibilitatea, dar şi obligaţia, pânӑ la urmӑ, sӑ facӑ ceva acolo?

Rӑspunsul este NU, pentru cӑ (mai am de zis):
- Cam toate rubricile şi rubricuţele sunt neactualizate, de la câteva sӑptӑmâni la câţiva ani (la capitolul „ani” este şi rubrica „Publicaţii cӑsӑtorii”, cu ultima „actualizare” din 2014)
- Ultima Dispoziţie a primarului (care apare pe site-ul Primӑriei, sӑ ne-nţelegem) este din 2014 şi are nr. 309
- Caut raportul Vital S.A., dar gӑsesc raportul Acaterm din 14.7.2015
- Ultimul afişaj despre execuţia bugetarӑ este din 14.9.2016
- La Capitolul „Cetӑţeni de onoare” ai Sighetului, lista se încheie cu Alexandru Ducu Bertzi, care a primit aceastӑ recunoaştere a întregii comunitӑţi în 2006.

Întreb şi eu, nu dau cu parul, nici cu...laptopul dupӑ nimeni:
1. Din 2006 n-a mai fost nimeni distins cu titlul de „Cetӑţean de onoare”? Eu ştiu cӑ da!
2. Romulus Rusan apare pe lista cetӑţenilor de onoare la poziţia 25. Precizez aceasta, în speranţa cӑ modificӑ cineva care se ocupӑ de site (vorba vine...) şi-i corecteazӑ numele, pentru cӑ acum scrie „Ruşan”! Cu ruş-inea cum stӑm?

...şi-aş mai ţine-o tot aşa, dar mi-i fricӑ c-a-nserá (cacofonie intenţionatӑ).

Pânӑ sӑ vinӑ seara, mai zic una şi gata. Tot cӑutând informaţii despre noul site (?), am descoperit pe altul invitaţia fӑcutӑ - oricui ar avea nevoie – de o firmӑ sigheteanӑ, în domeniul „servicii de consultanta pentru firme sau institutii in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile Sighetu Marmatiei din diverse surse de finantare pe urmatoarele domenii de activitate:”

...dupӑ care urmeazӑ înşiruirea domeniilor de activitate. Nu scriu care sunt alea, dar mӑ gândesc şi sper. Mӑ gândesc cӑ cine administreazӑ atât de „eficient” site-ul Primӑriei din Sighetu Marmaţiei, poate gӑsi întreaga informaţie.

Şi sper cӑ la urmӑtorul chestionar sӑ putem scrie toţi: DA!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Sighet247 și pe Google News
Patch-uri Custom Constan?a

Citește și